Några råd inför utställning


I god tid före utställningen gäller det att förbereda både sig själv och djuren som ska med, så att man har tid på sig att få djuren i ordning och inte bara tar några djur i högen i (bästa fall) i transportlådor och sedan ska de prestera på utställningen, kanske tilltufsade och skrämda.


Utställningen är ju en mönstring av både ägarens och djurens kvalitéer. Ägarens, därför att man då kan se hur denne tänkt när han satt ihop stammar och parat djuren och hur han har plockat ut det bästa ur sitt material. Djurens, därför att de genom en fin burträning och hantering låter domaren se hur fint de kan föra sig och hur vackra de är i sin fjäderdräkt och i övriga detaljer.


OK. Det kommer inte att finnas 270 stycken 97-poängsdjur på utställningen. Det vet vi alla. Men det är ändå viktigt att se över och trimma djuren så att de visar sina bästa sidor i utställningsburen och i domarens hand.


Tro inte att den erfarne domaren förbiser mycket. Han eller hon har blick för detaljer. Eftersom varje djur plockas ur burarna, med några få undantag, granskas de ur alla synvinklar. Därför gäller det att ha kollat de detaljer som kan kollas.


Till sin hjälp har ägaren en standard för sin ras eller raser. Det är inte dumt att titta över den någon gång, även om man tror att man kan den. Då undviker man att ta med sig djur som har vad standarden beskriver som grova fel och som drar ner poängen kraftigt eller t.o.m. kan ge 0 poäng. Oavsett ras kan detta innebära att man ser efter så att t.ex.

- kammen inte har bitaggar. Tänk på att det blir märken efter en avklippt bitagg, så gör det inte! 0 poäng.

- båda öronskivorna har samma färg och är utan andra än tillåtna färger och fläckar

- ögonfärgen stämmer helt eller någorlunda och att båda ögonen har samma färg

- vingarna inte hänger, utom på de raser där de ska hänga

- ringen sitter rätt på benet och tuppens i synnerhet, där ringen bör sitta över sporren

- det inte finns märkringar på djuret

- det faktiskt finns en ring på djuret och att den är ren och läslig

- det inte finns ohyra i fjäderdräkten, t.ex. löss eller fjäderätare, vilket visar sig som små hål i fjädrarna

- djuret inte har kalkben eller att sporren har växt in i benet när den böjt sig


Allt detta är grundläggande översyn av djuren, vilket domaren också tittar på. Därför är det bäst om vi som ägare tittar först och åtgärdar vad som kan åtgärdas.


Burträning har jag skrivit om tidigare, men det är viktigt att man tar ut och sätter in djuren rätt så att det inte blir onödigt lidande för dem. De är nog uppjagade som det är, dels av att ha suttit i transportburen på väg till ett för dem okänt ställe, dels av att det är främmande människor som hanterar dem och att andra djur som de inte känner finns runtom.


Alltså. När djuret släpps in i buren, öppna luckan, håll om vingar och kropp med båda händer och släpp in djuret med huvudet före och släpp inte djuret förrän det fått fötterna på burgolvet. Prata gärna vänligt med det under tiden. Det känner ju din röst. När man sedan ska ta ut det, öppnar man luckan, vänder djuret mot sig i buren, tar tag om vingar och kropp med båda händer och för det varsamt ur buren med huvudet före mot din kropp.


Sedan kan man sticka in handen mellan benen på djuret så att kroppen vilar i handen med huvudet mot din kropp och man håller fast benen med fingrarna. Då känner djuret att det har stöd och behöver inte flaxa för att hitta balansen. Träna detta några gånger hemma.  Har man inte alltför många djur i sitt hönshus, kan det vara bra att gå runt med djuren på detta sätt lite då och då så vänjer de sig vid att hanteras.


Det kan också vara bra att låta djuren bli hanterade av någon annan än av dig. Och gärna petade på med en domarstav. Har du någon kompis, fru eller barn som vill hjälpa till med burträningen kan detta bli ett trevligt sätt att umgås ett tag och djuren får känna på lite olika handlag.


Ta ut djuren varsamt ur burarna när utställningen är över. Det blir extra jobbigt för de djur som hanteras om man stressar dem och djuren i de andra burarna reagerar också.


Får man putsa djuren? Ja och nej. Putsning är i viss mån är tillåten. Denna omfattar tvättning och insmörjning av kam, haklappar, öronskivor och ben med t.ex. vaselin. Däremot får man inte ändra färg på tånaglar eller näbb genom lackning eller med tuschpenna eller på annat sätt. 0 poäng när det blir upptäckt!


Vad sade domaren? När bedömningen är över har domaren skrivit ner något – förhoppningsvis begripligt – på bedömningskortet. Han har i absolut hittat något positivt på djuren och anmärkt detta under Fördelar. Det ska alltid finnas något på den raden, även om djuret i övrigt inte är så bra. Sedan finns det alltid önskemål, något som skulle varit eller kan bli bättre på djuren. Detta ska han ha anmärkt under Önskemål. Det sista fältet på kortet – Fel eller Grova fel – vill vi inte ha något skrivet i, men ibland inträffar detta trista ändå. Då kan vi se om vi har missat något i vår genomgång av djuren. Har djuren fått 0 poäng är det ofta vårt eget fel. Har djuren däremot fått 97 poäng, ska det inte stå mer på kortet än att djuret är ”Bra på alla punkter i förhållande till nuvarande uppfödningsstadium”! Då är djuret bra!


Våra domare är naturligtvis bara människor och ska göra sin bedömning så rättvis som möjligt efter den utställningskondition som djuren befinner sig i. Och det gör de så långt det är möjligt. Ibland kan man tycka att de gjort fel eller gett ett djur för låga eller höga poäng i förhållande till något annat som just då ser bättre eller sämre ut. Då ska man märka att de bedömer djuren precis där och då och visar sig djuret bättre efter ett par timmar, ja tyvärr. Då är inte domaren där. Därför än en gång. Burträning och hantering är oerhört viktig!


SDK har under många år nu använt ett internationellt utformat bedömningskort som många av de domare som kommer till våra utställningar normalt inte använder sig av. Det gamla poängkortet förordas fortfarande som mera användarvänligt, men nu verkar det som om flera domare fått undervisning i hur man ger djuren poäng även vid användandet av det internationella kortet. De måste ju kunna detta när de ska bedöma utomlands. Har man väl fått in klämmen på hur det ska gå till fungerar detta mycket bra.


(Inom parentes vill jag nämna att vi på våra duvutställningar använt detta kort i snart 15 år och när man ger poäng så utgår man från 97 poäng och varje önskning man har på kortet minskar den poängen med 1 poäng, dvs. har man t.ex. 3 önskningar får djuret 94 poäng. Man kan stryka under en stark önskan och då räknas den som – 2 poäng. Grova fel ger alltid 0 poäng.)


Vad händer efter utställningen? Ska jag då hem och nacka alla som inte fått bra poäng eller en som fått 0 poäng? Nej. Läs domarens kritik i lugn och ro. Han anmärker ju på det som skulle kunna förbättras, kanske inte på den höna eller tupp det gäller, men med tanke på hur framtida sammansättning av stammar ska se ut.  Har domaren anmärkt att djuren inte är rastypiskt, bör man inte fortsätta att använda dem i aveln, men har djuren fått 0 på grund av t.ex. kalkben kan ju detta åtgärdas. Så läs kortet med den vetskapen att domaren gett dig hjälp på vägen. Därför är det viktigt att domaren fyllt i kortet konstruktivt och läsligt.

Sedan är det också viktigt att veta att domarna är kvar en stund efter bedömningen och att man alltid kan diskutera med domaren om man önskar förtydligande om bedömningen. Däremot kan man inte räkna med att domslutet ändras.


Lycka till!                                                                                                Marie-Louise