Sydsvenska Dvärghönsklubben

Information om klubbenSydsvenska Dvärghönsklubben är en klubb med anor. Klubben bildades när Svenska Dvärghönsklubben 1975 ombildades till Svenska Rasfjäderfäförbundet och har alltsedan starten varit en fristående fjäderfäklubb.


Från början hade klubben bara dvärghöns och prydnadshöns på sina utställningar. Men efterhand som åren gått har fjäderfäna blivit fler och större och idag ser man små och stora höns, ankor och gäss på våra utställningar.


Åren har gått och profilerna som hållit klubben uppe har varit många - Erik Persson, Stig Holmqvist och Folke Johannesson för att nämna några som man fortfarande kommer ihåg namnen på. Stig Holmqvists son Lennart, som sedan barnsben delat sin fars intresse för höns, sitter för övrigt i klubbens styrelse sedan många år tillbaka.


Klubben har en aktiv utställningsverksamhet med två stora utställningar per år - Djur på Fritid som ligger i januari/februari och Höstutställningen som regel under Allhelgonahelgen, i slutet av oktober eller början av november.


Klubben har också medlemsträffar då vi antingen besöker andra fjäderfäuppfödare  i Sverige eller gör en resa till Danmark. Inför julen har vi också en medlemsträff då vi som regel träffas på Folkets Hus i Hörby, äter en god bit mat och har någon trevlig aktivitet.


Vi ger också ut ett intressant medlemsblad fyra gånger per år.


Våra medlemmar finns i hela landet men är av naturliga skäl mest koncentrerade till södra delen. De har många olika raser av höns, gäss och ankor. Några har även duvor, burfåglar och vaktlar och andra djur. Våra juniorer är aktiva deltagare på utställningarna.


Du blir lätt medlem i vår klubb! För närvarande kostar ett årsmedlemskap 175 kr för senior (från 19 år och uppåt), 75 kr för junior (upp till 18 år) och en familj - med samma adress - betalar 300 kr och hela familjen får då köpa ringar, ställa ut etc. - men erhåller endast ett medlemsblad.


Närmare information om medlemskap får du om du ringer eller mejlar någon i styrelsen.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5318-2598, Sydsvenska Dvärghönsklubben eller betalas kontant till kassören. Det går också att swisha: 123 222 63 63. Då tillkommer en swishavgift på 2 kr. Enklare kan det inte bli! Välkommen som medlem!


Kontaktpersoner: Ordförande Göran Johansson, 0416-13326 eller 0730-670906

Kassör: Kerstin Nilsson, 070-5376829

Vice ordförande: Christer Larsson, 070-8370728

Sekreterare: Marie-Louise Rydén, 070-5808538, mejl: marie-louise@blentarp.nu