Sydsvenska Dvärghönsklubben

Välkommen till Sydsvenska Dvärghönsklubbens hemsida. Detta är klubben för dig som är intresserad av fjäderfä.

 

Klubben har, trots namnet, alla fjäderfäslag under sina 'vingar'. Våra medlemmar har stora som små höns, gäss, ankor, kalkoner, fasaner, vaktlar etc.

 

 

 

INFORMATION

 

VÅR UTFLYKT TILL BORNHOLM DEN 27 MAJ ÄR FULLTECKNAD!

 

All information om turen finns i senaste medlemsbladet.

 

Marie-Louise (0416-13326)

 

SENASTE INFORMATION FRÅN JORDBRUKS-VERKET ANGÅENDE FÅGELINFLUENSAN

 

Skyddsnivån har ändrats till 1. Detta innebär att våra höns får gå ute, men att foder och vatten fortsatt ska ges så att vilda fåglar inte kommer till.

 

Kontrollera då och då på Jordbruksverkets hemsida angående skyddsnivån.

 

***********************************************************

 

KONTAKTPERSONER I KLUBBEN

Ordförande: Göran Johansson, Blentarp, 0416-13326 alt 0730-670906

Vice ordförande: Christer Larsson, Linderöd, 044-320104

Kassör: Kerstin Nilsson, Hörby, 0415-13541. Klubbens PlusGiro 444511-0

Övriga:

Lennart Holmqvist, Åkarp, 040-465324 alt. 070-5808503

Jan Jönsson, Ystad, 070-5488886

Ida Nilsson, Höör, 073-5370983

Andreas Nilsson, Hörby, 0762-409819

Henrik Dahl, Höör, 0413-61515

Ringförvaltare: Kerstin Nilsson, adress ovan. Sekreterare (ej med i styrelsen): Marie-Louise Rydén, 070-5808538

 

 

Vi hoppas du kommer att hitta den information du behöver för att ta kontakt med oss och utnyttja de förmåner du har som medlem i en trivsam och aktiv förening eller få allmän information om fjäderfä och klubbens aktiviteter.

 

Välkommen!